Индивидуален урок – 15 лв /един учебен час/

Уроци в група по двама – 20 лв /един учебен час/

Курсове– 30 лв /на ученик за 3 астрономически часа/

Дистанционно обучение – 15 лв /един учебен час/