Индивидуален урок – 20 лв. /един учебен час/

Уроци в група по двама – 25 лв. /един учебен час/

Курсове – 40 лв. /на ученик за 3 астрономически часа/

Дистанционно обучение – 20 лв /един учебен час/