Образователен център предлага тричасови курсове за десетокласници. В тези часове изцяло покриваме учебния материал за 10. Клас, правим преговор на материала от 8. и 9. клас и интензивно решаваме тестове по формат на НВО след 10.клас. 

Преди ученикът да започне групови занимания държим той да е изкарал няколко индивидуални урока. Причина за това наше изискване е фактът, че всеки ученик има различни пропуски, които трябва да бъдат изчистени, за да може обучаващият се да се чувства удобно в часовете и да надгражда знанията си върху стабилна основа.

От тази учебна година се въвежда задължителни изпити по български език и литература и по математика за 10. Клас. Целта на НВО е проверка на знанията и уменията на учениците за целия първи гимназиален етап. Това означава, че изпитът ще включва материала от 8. , 9. И 10.клас. Причина за въвеждането на изпитите е приемането на новия училищен закон, който разделя средното образование на два етапа. Полагането на изпита ще дава свидетелство, с което учениците ще могат да кандидатстват в друго училище, тъй като ще има допълнителен план прием.