Курсът представлява подготовка за матурите (НВО) след 7 клас, под формата на частни уроци по български език и литература (БЕЛ) за кандидатстване през учебната 2019 и 2020 година.

Up academy предлага съботно-неделни тричасови курсове за седмокласници. В тези часове изцяло покриваме учебния материал за 7. Клас, интензивно решаваме тестове по формат за НВО, след което ги проверяваме и обсъждаме грешките

Преди ученикът да започне курсови занимания, ние държим да е изкарал няколко индивидуални урока, за да може да професионалист да определи нивото му и детето да се чувства максимално удобно по време на часовете. Това е добрият начин да се избегне „ефектът на училище“, в който напредналите ученици скучаят, учениците, който имат пропуски, остават недоразбрали, а нивото на класа е малко под средното.

 В същото време осъзнаваме плюсовете на груповото обучение, в което децата имат шанса да говорят и изразяват своите идеи и да слушат мнението на другите ученици. Работата в група подобрява уменията за комуникация и сътрудничество, тъй като учениците обсъждат един с друг поставените проблеми и търсят заедно решението им. Екипната работа насърчава мотивацията и самоувереността, защото ученикът е включен в групата и неговото мнение се чува, усилията му се признават и уважават, не само от учителя, но и от неговите връстници. 

Плюсове

Груповите занимания са интересни – Човекът е социално същество и има нужда да общува, да обменя идеи, да работи с други хора. Така процесът на обучение става по-лесен и приятен, а материалът се усвоява по-бързо.

Ученикът става част от екип – Това детето ви да бъде член на добре организирана група, да има съученици и да работи със свои връстници, допринася не само за развитието му като ученик, но и създава мотивация за учене и желание за успех. Естествена човешка реакция е да искаш да си полезен и да допринасяш за общото благо.

Взаимоучителен метод – Съвместната учебна дейност мотивира учениците да полагат повече усилия. Разбралите учения материал се стремят да покажат веднага придобитите знания, като се опитват да обяснят на връстниците си, за които урокът е останал неясен или имат въпроси. От друга страна, децата, които не са усвоили напълно новият материал, възприемат по-добре от някои на своята възраст. Причината е проста – говорят си на един език.

Мотивация за работа –Съвместната учебна дейност стимулира отделните ученици да полагат повече усилия в учението, подтикват ги към самопознание, самоусъвършенстване и самовъзпитание.