Уроците в група по двама са добро решение, в случай, че вашето дете има съученик или приятел на неговата възраст и искате да посещават заедно уроците български език на по-ниска цена. В процесът на обучение учащият получава постоянен вършен контрол, а това „сръчкване“ от някой друг отнема възможността да се застои и да отложи развитието си. Курсовете по двама са мотивиращи и интензивни, а учениците сами се дърпат нагоре по стълбичката на успеха. Гъвкавото разделение на труда води до предимства в производителността.