Дистанционната форма на обучение е един от най-удобните и спестяващи време варианти за уроци. Отлично решение e за хора, живеещи и работещи на различни места в България и в чужбина, защото няма значение къде по света се намира учащият се. Важното е просто да има компютър с инсталиран Скайп, интернет връзка и  микрофон. Изключително удобно е за деца в неравностойно положение, които нямат възможност да се придвижват в столицата, както и за възрастни, който са позабравили правописните и пунктуационните правила, и имат нужда да актуализират знанията си. 

Тази форма на обучение е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, качеството на преподаване и знанията, които получава обучаващият се. Разработена в рамките на целогодишен курс, в който взимаме нов материал, запълваме получилите се през годините пропуски и решаваме онлайн тестове. В края на всеки урок курсистът получава домашна работа, която трябва да изпълни до следващия уговорен час. Причина за това наше изискване е убедеността ни, че за да бъде усвоен материалът, трябва да бъде приложен на практика.

Плюсове 

Достъпни са навсякъде – Без значение на дали си в България или в чужбина имаш достъп до качествено образование. Не е нужно да съобразяваш почивките си с уроците, например и можеш да съчетаеш полезно с приятно 

Съобразени са изцяло със свободното време на курсист – Онлайн курсовете са лесни за употреба и се предпочитат от хората, които сами могат да определят кога да се обучават и се чувстват комфортно, използвайки компютрите си.

Специално внимание – Учебното съдържание може да бъде адаптирано според нуждите на обучаващият се, наблягайки върху материала, останал неясен за ученика, и минавайки бързо през уроците, които са добре усвоени. 

Пести пари–Интернет може да бъде осигурен навсякъде, което спестява разходите за пътуване на учащия се до централните офиси на школата. Така се спестяват до 50 от разходите, който има ученик избрал традиционното обучение в класната стая