Държавните зрелостни изпити са задължителен етап, през който трябва да премине всеки ученик, желаещ да продължи образованието си и да кандидатства във висше учебно заведение. Образователен център предлага качествена подготовка на бъдещите кандидат-студенти, включваща входящ тест, определящ нуждите на ученика, преговор на материала по български език и литература от изминалите години и покриване на учебния материал по литература за 12 кл. 

Преди ученикът да започне групови занимания държим той да е изкарал няколко индивидуални урока. Причина за това наше изискване е фактът, че всеки ученик има различни пропуски, които трябва да бъдат изчистени, за да може обучаващият се да се чувства удобно в часовете и да надгражда знанията си върху стабилна основа.