21 май 2019 г.–  ДЗИ български език и литература

23 май 2019 г.  – ДЗИ предмет по избор

28 май – 31 май 2019 г. – ДЗИ предмет по желание

28 август 2019 г – ДЗИ български език и литература поправителна сесия

29 август 2019 г. – ДЗИ задължителен предмет по избор поправителна сесия

30 август – 04 септември 2019 г. – ДЗИ предмет по желание поправителна сесия

9 май 2019 г. – НВО български език и литература IV клас

10 май 2019 г. – НВО математика IV клас

14 май 2019 г. – НВО „Човек и общество“  IV клас

16 май 2019 г. ­– НВО „Човекът и природата“ IV клас

17 юни 2019 – НВО български език и литература VII клас

19 юни 2019 – НВО математика VII клас

Оставете коментар